JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjonsalderen skal øke gradvis

Pensjonsalderen skal øke gradvis

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg.

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg.

Lene Svenning

Men de som ikke orker å jobbe så lenge, kan gå av fem år før og få et slitertillegg.

helge@lomedia.no

Alle partiene på Stortinget med unntak av Fremskrittspartiet og Rødt står bak et nytt pensjonsforlik. Dette er hovedtrekkene i enigheten:

• Pensjonsalderen økes gradvis fra 1964-kullet.

• En ny sliterordning innføres for dem som går av tidlig.

• Uføre får økt alderspensjon, men ikke full pensjonsopptjening.

• Økt skattefradrag for privat pensjonssparing.

Økt pensjonsalder

Normert pensjonsalder er nå 67 år. Denne vil økes med rundt ett år per tiår framover. For 1972-kullet vil den være 68 år.

Den nedre aldersgrensen for når man kan gå av med pensjon, er i dag 62 år. Også denne aldersgrensen skal økes gradvis.

LO støtter opp om pensjonsforliket etter å ha fått gjennomslag for en ny pensjonsordning for sliterne, altså arbeidstakere som ikke har helse til å jobbe helt til normert pensjonsalder.

– De som ikke orker å stå i arbeidslivet til pensjonsalderen, må sikres en bedre pensjon. Det gjør vi med sliterordningen. Det har vi vært klare på i LO. Derfor er jeg også veldig fornøyd med at regjeringen har sikret tverrpolitisk enighet om en sliterordning, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Eget tillegg

Kort fortalt etableres det en sliterordning som gir et årlig tillegg i pensjon på 0,25 G (grunnbeløpet i folketrygden) for de som går av fem år før normert pensjonsalder. Det tilsvarer i dag 29.655 kroner ekstra per år. Slitertillegget trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder. Partene i arbeidslivet skal involveres i utformingen av sliterordningen.  

Forliket innebærer at de som er i 1972-kullet og kan gå av når de er 63 år, vil få slitertillegget.

De som går av tidlig i 1982-kullet, vil kunne gå av når de er 64 år og motta slitertillegget.

Uføre skjermes

Uføre vil nå sikres en bedre pensjon. I utgangspunktet vil uføre nå skjermes for 2/3-deler av effekten av levealdersjusteringen, og uføres videre skjerming skal speile yrkesaktives avgangsmønster. Levealdersjustering er et prinsipp i pensjonssystemet som betyr at folk må jobbe lenger for å få en like god pensjon som før, fordi vi lever lenger. For å slippe å få redusert pensjon, kan du jobbe litt lenger. Men det kan ikke uføre.

– Det har vært viktig for LO at uføre også kommer betydelig bedre ut enn med dagens ordning. Uføre kan ikke jobbe lengre for å få økt pensjon, derfor må de også skjermes bedre for levealdersjustering, sier Følsvik.  

Samtidig etableres det en overgangsordning for uføre i kullene 1954-1962, som skal sikre personer født i disse årskullene et skjermingstillegg i den gamle delen av folketrygden tilsvarende det som ble gitt for årskullet født i 1953.  

Protester

LO-lederen legger til at det er viktig å fortsette arbeidet for et bedre arbeidsliv, hvor flere både kan og vil jobbe lengre.  

 – Det er behov for et mer inkluderende arbeidsliv. Det krever en langt større innsats fra myndighetene og fra partene i arbeidslivet for at folk skal kunne stå lengre i arbeid, sier Følsvik.    

Ikke alle er fornøyd med at pensjonsalderen økes. To dager etter at HK-Nytt gikk i trykken arrangerte nettverket «Pensjon for alle» en fanemarkering foran Stortinget. Både LO-forbund, lokale LO-organisasjoner, fagforeninger og klubber har sluttet seg til arrangementet. Det gjelder både Oslo-Akershus HK og Trøndelag HK.

12.03.2024